Vi benytter kunstig intelligens

til at beskytte §3-natur°

Effektiv monitorering af beskyttet natur

Services

Vi ligger i København, men hjælper kommuner i hele landet

Når naturområder forsvinder fra landskabet, forsvinder også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om cirka 10 % af Danmarks areal.

Vores

services°

Kortlægning af naturtyper

Naturtyper som søer, moser, ferske enge, strand enge, heder, overdrev og vandløb er §3 beskyttet. Vi benytter en bred vifte af geodata til at identificere disse naturtyper.

Rådgivning i ansvarlig brug af kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan meget, men det er ikke svaret på alt. Vores tilgang fokuserer på at anvende AI på en måde, der komplementerer biologers viden og intuition.

Identificér naturændringer

Kunstig intelligens muliggør automatisk gennemgang af naturen. Derved kan naturforvaltere hurtigere opdage om naturen er vokset ind eller ud af beskyttelsen.

Integrationer med GIS-systemer

Koordinat integreres i kommunernes eksisterende GIS systemer, så værktøjet kan indgå direkte i den nuværende naturforvaltning.

Computer vision og GIS

For bedre biodiversitet°

Testes i samarbejde med:

Aabenraa Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Vejle Kommune

Nysgerrig?

Vi er klar til at hjælpe°

Kontakt os

+45 26 17 28 28
kontakt@koordinat.ai

Bliv kontaktet

Støttet af: